HUR GÖR MAN FÖR ATT FÅ KOMMA TILL OSS?

 

Beroende på vart i landet ni bor, finns det lite olika vägar för att få komma till oss. Generellt sett kan man säga att ni som bor utanför Stockholm och Sörmland har möjlighet att söka till oss direkt, genom en så kallad egenremiss, vilken ni som föräldrar själva fyller i och skickar direkt till oss. Om ni bor inom Stockholm eller Sörmland så är det för tillfället tyvärr lite mer komplicerat. Här nedan beskriver vi lite mer ingående hur ni kan gå tillväga. 

 

BOENDE UTANFÖR STOCKHOLM OCH SÖRMLAND

Om ni bor utanför Stockholm och Sörmland, och önskar söka till oss för utredning av ert barn – fyll gärna i vår egenremiss och skicka över den till oss, så kallar vi er till ett första besök så snart som möjligt. För närvarande har vi korta väntetider. Det tar ofta omkring 3 månader eller mindre, från att egenremissen inkommit, till att utredningen är färdigställd.

 

Skicka ifylld egenremiss till:

 

Eder & Lahdo

Mälaregatan 8

151 71 Södertälje

 

Egenremissen hittar ni här nedan (klicka på pilen i övre högra hörnet av bilden, så laddas filen ner).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOENDE INOM STOCKHOLM ELLER SÖRMLAND

Om ni bor inom Stockholm eller Sörmland, så behöver ni i dagsläget få en formell remiss för att få komma till oss för utredning. Vi rekommenderar er i första hand att prata med er lokala BUP-mottagning eller öppenvårdspsykiatrin, och be dem att skicka remiss till oss på ovanstående adress.

 

Om ni redan står i kö för att få en utredning gjord inom BUP, Habiliteringen eller på en barnläkarmottagning, kan det vara bra att veta att ni enligt lag har rätt att få en utredning eller behandling påbörjad inom 90 dagar från att beslut tagits om att den ska genomföras. Det innebär i praktiken att en utredning ska ha startats inom 90 dagar från att ni hamnat på mottagningens väntelista för utredning, eller från att remissen skickats till mottagningen. Detta är något som kallas för vårdgarantin, och som man alltid har möjlighet att åberopa som patient eller förälder. 

 

Om ni inte får hjälp i tid så kan ni alltid åberopa det fria vårdvalet. Ni har alltid möjligheten att vända er till Patientnämnden för att klaga på den vård eller brist på vård som ni får. Ni kan även vända er till Inspektionen för vård och omsorg

Eder &

Lahdo

Byrå för modern psykologi