SAMARBETSPARTNERS

 

Neuropsykiatriska utredningar

Vi samarbetar med olika företag och myndigheter avseende psykologutredningar. Bland annat tar vi emot remisser från Birka Läkarcenter och Resurscentrum i Södertälje kommun. Föräldrar har även möjlighet att själva söka sig till oss för utredning av deras barn. Mer information om hur man söker för utredning finns under fliken Egenremiss.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolpsykologi

Vi arbetar med handledning, och deltar i elevhälsoteam vid skolor såsom Novalisgymnasiet i Järna och Nyckelskolan i Södertälje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreläsningar

Vi har bland annat genomfört föreläsningar för riksförbundet Attention.

 

 

Eder &

Lahdo

Byrå för modern psykologi