SKOLPSYKOLOGISK HANDLEDNING

 

Vi erbjuder regelbunden handledning av pedagoger på de skolor som vi samarbetar med, och medverkar i elevhälsoteamens löpande arbete.

 

Genom ett samarbete med oss på Eder & Lahdo kan ni som skola känna er trygga i att den psykologiska aspekten av skolans arbete följs över tid och integreras i verksamheten, på ett sätt som ligger i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet – liksom de krav som ställs från myndigheter som Skolinspektionen. 

 

 

Skriv till info@eder-lahdo.se, eller fyll i vårt kontaktformulär på hemsidan, så hör vi av oss. 

 

 

Eder &

Lahdo

Byrå för modern psykologi