UTREDNINGAR 

 

Med flerårig erfarenhet av att utreda och behandla barn och ungdomar inom barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård, liksom även vuxna patienter i flera olika delar av landet, kan vi erbjuda ett brett spektrum av utredningar. Vi utreder barn i alla åldrar. 

 

Som legitimerade psykologer har vi kompetens att diagnostisera neuropsykiatriska funktionshinder och komorbida tillstånd, och bedöma intellektuell funktion. Allt för att individen, och nätverket runt omkring, ska få hjälp att utvecklas optimalt. Tillsammans har vi i dagsläget genomfört över 1500 neuropsykiatriska utredningar på barn och vuxna. 

 

Om du vill att ditt barn utreds, så finns det lite olika tillvägagångssätt beroende på var i landet du bor. Om du inte bor i Stockholm, fyll gärna i vår egenremiss och skicka över den till oss, så kallar vi er till ett första besök så snart som möjligt. För närvarande har vi korta väntetider. Det tar ofta omkring 3 månader eller mindre, från att remissen inkommit, till att utredningen är färdigställd. För mer information om vilka vägar som finns för att komma till oss, klicka här.

 

 

 

Eder &

Lahdo

Byrå för modern psykologi