VÄLKOMMEN

 

Med säte i Södertälje arbetar Eder & Lahdo med neuropsykiatriska utredningar och begåvningsbedömningar, men även med handledning av skolpersonal, KBT-behandling av främst barn och ungdomar, samt rådgivning till föräldrar. 

 

Vår vision är att fler människor med olika typer av kognitiva funktionshinder ska ha möjlighet att få den hjälp som de behöver. Vi utgår ifrån en väl beprövad utredningsmodell som säkerställer såväl patientsäkerhet som ett effektivt och respektfullt bemötande. 

 

 

Eder &

Lahdo

Byrå för modern psykologi