Informationspolicy, Eder & Lahdo

 

Vi vill informera er om hur vi hanterar era personuppgifter. Observera att denna informationspolicy kan komma att uppdateras, en uppdaterad version återfinns alltid på vår hemsida.

 

Vi behandlar alltid personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Patientrelaterade uppgifter behandlas enligt Patientdatalagen. Personuppgifter relaterade till andra kontakter, såsom arbetssökanden eller avtalspartners, behandlas enligt GDPR.

 

Dina rättigheter

  • Du kan be oss om en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
  • Du kan informera oss om ändringar av dina personuppgifter eller om du vill att vi korrigerar några personuppgifter vi har om dig.
  • I vissa situationer kan du be oss att radera, spärra eller begränsa de personuppgifter vi har om dig, eller motsätta dig vissa sätt på vilka vi använder dina personuppgifter.
  • I vissa situationer kan du också be oss att skicka de personuppgifter du har lämnat till oss via en tredje part.

När vi behandlar dina personuppgifter grundat på intresseavvägning har du rätt att när som helst motsätta dig det användandet av dina personuppgifter.

 

Vi litar på att du ser till att dina personuppgifter är kompletta, korrekta och aktuella. Informera oss så snart som möjligt om ändringar eller felaktigheter i dina personuppgifter genom att kontakta info@eder-lahdo.se. Vi kommer att svara på din begäran så snart som möjligt.

 

Vi strävar efter att jobba tillsammans med dig för att få till en rättvis lösning på klagomål eller problem du kan ha angående vårt användande av dina personuppgifter. Om du anser att vi inte har kunnat hjälpa dig med ditt klagomål eller problem har du rätt att lämna in ett klagomål till datainspektionen.

 

Personuppgiftsansvariga är:

 

Fadi Lahdo och Karl Eder
08-410 225 81 och 08-410 225 82

fadi@eder-lahdo.se och karl@eder-lahdo.se

Eder &

Lahdo

Byrå för modern psykologi